m

Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit.

m

Author: Editor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor

ทีมงาน FOODHOUSE ให้ความสำคัญกับการออกแบบแคนทีนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหารกลางวัน และช่วยดูแลการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการให้บริการอย่างเหมาะสม

เรามีการกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการวางแผนล่วงหน้าเป็นรายปี และยังพร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมของทางโรงเรียน เพื่อให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีร่วมกัน และยังส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขและสนุกในงานที่ทำ

ทีมงาน FOODHOUSE สามารถสร้างสรรค์งานจัดเลี้ยงได้ทุกรูปแบบ อาทิเช่น เบรกเช้า-บ่าย Afternoon tea และอาหารบุฟเฟต์ในรูปแบบต่างๆ