m

Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit.

m

December 2018

ทีมงาน FOODHOUSE ให้ความสำคัญกับการออกแบบแคนทีนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหารกลางวัน และช่วยดูแลการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการให้บริการอย่างเหมาะสม

เรามีการกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการวางแผนล่วงหน้าเป็นรายปี และยังพร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมของทางโรงเรียน เพื่อให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีร่วมกัน และยังส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขและสนุกในงานที่ทำ